anonnse anonnse anonnse anonnse anonnse

ESA-saken, lovendring på høring

Som en oppfølging av ESA-saken har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut høringsforslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

Les mer
 
124 Årgang - nr. 6 - 12. JUNI 2014 - side 453 - 536