anonnse anonnse anonnse anonnse anonnse

ESA-saken, lovendring på høring

Som en oppfølging av ESA-saken har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut høringsforslag til endringer i tannhelsetjenesteloven og forslag til forskrift om plikt til å føre atskilte regnskaper mv.

Les mer
 
124 Årgang - nr. 7 - 14. AUGUST 2014 - side 537 - 608