Om Den norske tannlegeforenings Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. Tidende er medlem av Tidsskriftforeningen og Fagpressen, og redigeres etter redaktørplakaten. Tidende styres videre etter pressens Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.

NTFs representantskap vedtok i 2013 disse styringsdokumentene for Den norske tannlegeforenings Tidende:

Formålsparagraf for Tidende

Ansvarlig redaktørs rolle

Utgivers rolle

Reglement for redaksjonskomiteen

Tidende utgis med 11 hefter i året.

Last ned frister og utgivelsesplan for 2024

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører. I tillegg bruker vi frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

Abonnementspris for ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening er kr. 2 500,-.

Se også vår siste leserundersøkelse fra mars 2022.

Tidendes app

Appen gir deg alt redaksjonelt innhold fra Den norske tannlegeforenings Tidendes papirutgave: Vitenskapelige artikler og annet fagstoff, aktueltsaker, faste spalter, kommentarer og debatt og medlemsinformasjon fra Den norske tannlegeforening.

Den norske tannlegeforenings Tidende er både et odontologisk vitenskapelig tidsskrift og, redaksjonelt uavhengig, medlemsblad for Den norske tannlegeforening.

Det utgis 11 nummer i året.

Er du medlem i Tannlegeforeningen kan du logge deg inn med samme brukernavn og passord som du benytter i medlemsportalen til Den norske tannlegeforening.

Applikasjonen er designet for å gi best mulig leseopplevelse på nettbrett og telefon. Fonter og design er valgt for optimal utnyttelse.

Du kan lese og søke i alle utgaver av Tidende tilbake til årgangen 2002. Fra årgangene 1997-2001 finnes innholdsfortegnelser og en begrenset del av innholdet.

Når du har lastet ned applikasjonen vil nye utgaver bli varslet.

Også som annonsemedium er appen en egen publiseringsplattform. Appen inneholder produktannonser fra annonsører som har valgt å annonsere her, eventuelt i tillegg til at de annonserer i Tidendes papirutgave. Stillingsannonser og andre rubrikkannonser som finnes i Tidendes papir- og nettutgave er ikke inkludert i innholdet i appen.

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål om applikasjonene, kontakt: tidende@tannlegeforeningen.no