Spesialister

Spesialister

Endodonti

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Kjeve- og ansiktsradiologi

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Trøndelag

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Kjeveortopedi

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Møre og Romsdal

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Oral kirurgi og oral medisin/kjevekirurgi

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Oral protetikk

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Periodonti

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og Romsdal

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Spesialkompetanse

Implantatprotektikk

* Godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling med trygdestønad.

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Lystgass

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Møre og romsdal

Nordland

Troms og Finnmark

Telemark

Troms

Trøndelag

Vestfold

Vestland

Viken

Østfold

Narkose/sedasjon

Agder

Akershus

Buskerud

Finnmark

Innlandet

Møre og romsdal

Nordland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestfold

Viken

Østfold

Andre kollegiale henvisninger

NTF påtar seg ikke ansvar for at tannleger som annonserer under «andre kollegiale henvisninger» har nødvendige formelle kvalifikasjoner.
Under denne overskriften kan man annonsere at man tar i mot henvisninger innenfor oral implantologi, narkose, odontofobi osv.
For mer informasjon, henv. Eirik Andreassen, tlf. 22 54 74 30, eirik.andreassen@tannlegeforeningen.no

Akershus

Buskerud

Finnmark

Oslo

Telemark

Troms

Vestfold

Viken

Østfold