Nye simulatorer gir bedre pasientsikkerhet

Fire nye simulatorer er montert og tatt i bruk av studentene ved Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i Geitmyrsveien. Nå skal det lages pensum for bruken av dem.

Tekst:
Ellen BeateDyvi 
Foto:
KristinAksnes 

Vesal Pourhashem studerer odontologi på sjette semester, og øver seg på fjerning av karies.

Instituttleder Carl Hjortsjö er eieren av prosjektet. Han forteller at noe av hensikten med de nye simulatorene er at studentene skal komme tidlig i gang med klinisk arbeid, slik at de både fatter interesse, og ikke mister interessen for, odontologifaget.

– Simulatorene er et supplement til propedeuten, legger Hjortsö til, og tilføyer at han er fornøyd med at simulatorene er universelt uformet og ikke krever bruk av spesialbriller.

– Vi har lagt ned mye arbeid med kravspesifikasjonene, og med å finne de best egnede simulatorene til vårt undervisningsformål. Jeg er imponert over kvaliteten og mulighetene som finnes i de nye simulatorene. De kan mer enn både forventet og håpet, sier Hjortsjö, og nevner at en av fordelene med simulatorene er at alle studentene får prøvd seg på de ulike behandlingsvariantene, uavhengig av om det kommer nok pasienter med de ulike behandlingsbehovene.

– Vi har også tenkt at vi skal gjøre det mulig for studentene å gå til simulatoren og jobbe, dersom de opplever at pasienten som er satt opp for dem ikke møter.

– En annen stor fordel er at studentene kan øve seg på det faktiske tilfellet på simulatoren før de behandler pasienten. Ved hjelp av intraoral skanner importeres filen med det faktiske tilfellet til simulatoren. Hvis studenten gjør noe galt under simulatorbehandlingen er det mulig å gå tilbake og utføre prosedyren på nytt. Dette gir naturligvis økt pasientsikkerhet. Både studenten og pasienten kan føle seg tryggere når studenten har øvd seg på den aktuelle behandlingen før selve behandlingen av pasienten.

– Det finnes forskning som viser at studentene opplever større grad av trygghet, sier Universitetslektor Ole Morten Kulbraaten, som deler Hjortsjös begeistring for det nye utstyret.

Ole Morten Kulbraaten er opptatt av å komme i gang med å lage pensum for bruken av simulatorene for hvert studiesemester.

– Det som er utfordringen nå er å utarbeide pensum for alle semestrene, slik at det blir formalisert hva simulatorene skal brukes til i undervisningen på hvert semester, sier Kulbraaten, mens Lars-Fredrik Gjølstad, som er spesialist i oral protetikk og rådgiver ved fakultetet allerede er i gang med å planlegge produksjon av instruksjonsvideoer ved hjelp av de nye simulatorene.

– Studentene søker mer og mer kunnskap og lærdom gjennom videoer fremfor det tradisjonelle med tekst i bøker og forelesninger. Det blir fint å få bedre kontroll med hvilke instruksjonsvideoer studentene våre ser nå når vi får anledning til å produsere gode videoer selv, der alle får se behandlingssituasjonen like godt som den som utfører behandlingen, sier Gjølstad.

Raskt montert

Mandag 11. mars ble det nye utstyret levert, og befant seg i transportkasser. Onsdag 13. mars var simulatorene ferdig montert og ble tatt i bruk. Simulatorene er produsert ved Focker-fabrikken i Nederland, og produsenten har lang erfaring med å lage flysimulatorer før de også er gått over til å lage simulatorer på andre områder. Tannlegesimulatorene, som nå er kjøpt av 40 ledende læresteder innen odontologi, blant annet Århus, Karolinska i Stockholm, Bonn, UCLA i California og King’s College i London er de første innen medisin og helsefag, og vi får vite at det neste som skal utvikles ved den samme fabrikken er simulatorer for øyekirurgi.

Instituttleder Carl Hjortsjö (t.v.) og universitetslektor Ole Morten Kulbraaten er veldig godt fornøyd med valget av simulatorutstyr til klinikken i Geitmyrsveien.

– Simulatorene vi har kjøpt er foreløpig best utviklet på områdene konserverende tannbehandling og protetikk, mens de er i gang med å forbedre dem når det gjelder kirurgi og perio.

Det nye utstyret har en prislapp på i underkant av NOK tre millioner. Selve det fysiske utstyret og dagens nyeste programvare er natuligvis hovedinvesteringen, og siden kan programvaren oppdateres til det som fortløpende kommer av nye versjoner.

Fem dager etter at utstyret var montert er det full aktivitet i simulatorrommet i Geitmyrsveien.