Kolleger eller konkurrenter?

I Østfold kommer det fra tid til annen avisoppslag der privatpraktiserende tannleger kommer med åpen og til dels skarp kritikk av Tannhelsetjenesten og de tannlegene som arbeider der. Det kan virke som årsaken er å finne mer i bekymring for eget pasientgrunnlag enn i omsorg for vårt frie klientell. I vårt fylke der offentlige tannleger hovedsakelig behandler fritt klientell (kun ca. 5 prosent av den totale pasientmasse utgjøres av voksne, betalende pasienter), synes det vanskelig å forstå at vi kan representere noen konkurranse for de private tannlegene. Det er også en generelt høy fremmøteprosent blant vårt frie klientell. At noen pasienter av en eller annen grunn selv ønsker å benytte familiens «fasttannlege» fremfor Tannhelsetjenesten, får være den enkeltes sak.

I ferier og lignende vil det alltid være noen pasienter som får behov for akutt hjelp, så også med vårt frie klientell. Det er imidlertid vanskelig å se at dette kan utgjøre noen stor belastning. Dessuten opplever Tannhelsetjenesten i økende grad henvendelser om akutt hjelp når våre privatpraktiserende kolleger avvikler sine ferier, så man skulle tro dette jevnet seg ut.

Siden det fortsatt er fri etableringsrett for tannleger, skulle man tro det var til større bekymring, hvis en ung kollega etablerte egen praksis i distriktet. På denne bakgrunn føles det ukollegialt at skytset gang på gang blir rettet mot de offentlige tannlegene. En slik offentlig og vanligvis nokså usaklig debatt vil bare vanskeliggjøre vårt forhold til de pasientene vi har ansvaret for. Men ikke minst vil det belaste samarbeidet innen en felles fagforening. Det bryter også med de etiske regler som NTF har utarbeidet. Hvis vi skal fungere innenfor samme forening, må vi respektere hverandres plass innenfor det felles arbeidsmarkedet som finnes.

Vi må også be om respekt for at Tannhelsetjenesten hele tiden er i forandring i pakt med tidens krav og dagens muligheter. Det innebærer for eksempel at betalende pasienter behandles i Tannhelsetjenesten. Både offentlige og privatpraktiserende tannleger må kunne tåle kritikk for den måten vi håndterer vår praksis. Men avisenes spalter er ikke det rette forum for en slik debatt. Vi er redde for at slike utfall mot offentlige tannleger vil vanskeliggjøre samarbeidet i en felles forening for ikke å si umuliggjøre det.

Kirsti Øyen

Adresse: Glenneveien 1, 1776 Halden