Moms eller ikke moms?

Skal det beregnes merverdiavgift på leie ­eller de­ler av leien en assistenttannlege betaler praksiseier? Dette spørsmålet har Vestfold fylkesskattekontor brakt på banen.

Fylkesskattekontorets oppfatning er at «goodwill» på praksisens pasienter skal belegges med merverdiavgift. Moms på de­ler av tannhelsesekretærens arbeid er også ­inne i diskusjonen.

– Stortinget har slått fast at det ­ikke skal ­være moms på helsetjenester. NTF har tidligere kommet til forståelse med skattemyndighetene ­om at moms på utleie av de­ler av virksomheten vil innebære kompliserte regneoperasjoner hvor vinningen fort går ­opp i spinning for begge parter. Kostnadsøkninger i denne sammenheng vil havne hos pa­sien­tene i form av noe som må betraktes som «snik-moms», ­sier Carl Chris­tian Blich. – Vi kan ­ikke se at de argumenter som fylkesskattekontoret i Vestfold benytter, rettferdiggjør end­rin­ger i den praksis vi har hatt til nå. Vi kan heller ­ikke se at de oppfyller Stortingets intensjoner med lovgivingen, Også dette er en kampsak hvor NTF vil stå hardt på for sitt syn, lover NTF-presidenten.

BårdAmundsen