Innhold nr. 12/2002

Nor Tannlegeforen Tid. 2002; 112: 0617-0676