Helsedirektoratet overtar e-helse

Foto: Yay Images.

Helsedirektoratet har fått nye oppgaver innen digitalisering, utvikling av helse- omsorgstjenester og folkehelsearbeid fra 1. januar.

Det skjer ved at Helsedirektoratet er slått sammen med Direktoratet for e-helse og overtar oppgaver fra Folkehelseinstituttet. Samtidig flyttes helseregistrene fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet, og det nye Direktoratet for medisinske produkter overtar ansvaret for legemiddelberedskap og områdene blod, celler og vev.

Digitaliseringsarbeidet som har vært utført i Direktoratet for e-helse, fortsetter nå i Helsedirektoratet. Mariann Hornnes, tidligere direktør i Direktoratet for e-helse, blir assisterende helsedirektør med særskilt ansvar for e-helse.

Bakgrunnen for endringene er at regjeringen i mai 2023 besluttet å omorganisere Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

Omorganiseringen skal gi mer avklarte roller og fordeling av ansvar mellom de ulike etatene. Målet til regjeringen er at endringene samlet sett skal gi bedre støtte til kommunal sektor, bedre utnyttelse av helsedata, tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen samt styrket helseberedskap.

Det nye Helsedirektoratet vil ha til sammen rundt 850 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo (ca. 750), Trondheim (ca. 100) og Ålesund (5).