Rapport om akademisk ytringsfrihet

Onsdag 30.mars, presenterte utvalgsleder, Anine Kierulf, ekspertgruppens råd og forslag til tiltak for å verne den akademiske ytringsfriheten.

Utvalget kommer med en rekke forslag i sin 120 sider lange NOU 2022: 2 (Norges offentlige utredninger), med undertittel: «God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag».

Utvalget skriver at lovforslagene har fire hovedmål: tydeliggjøre det institusjonelle ansvaret for ansatte og studenters akademiske frihet; presisere at det institusjonelle ansvaret innebærer å sørge for opplæring i og forutsetninger for at ansatte og studenter kan utøve akademisk frihet, herunder akademisk ytringsfrihet; tydeliggjøre at den akademiske friheten fra eksterne instrukser og styring også gjelder formidlingsdelen av de akademiske oppgaver; løfte frem den individuelle retten til, og ansvar for å drive akademisk formidling.