Velkommen til NTFs nye lokaler!

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

NTFs sekretariat flyttet 14. mars inn i nye kontorer i Christiania Torv 5. Nå har vi gleden av å ønske medlemmer, tillitsvalgte og andre besøkende velkommen til våre splitter nye lokaler i 5. etasje i det som også blir kalt Legenes hus.

Kontorene er sentralt plassert i utkanten av kvadraturen, like ved Akershus festning og nær rådhuset, med kort avstand til offentlig transport, hoteller og restauranter. Vi har tilgang på nyoppussede møte- og konferanselokaler, samt en svært god og hyggelig kantine. Og selvsagt holder Legeforeningens sekretariat til i samme bygg.

Et slikt samboerskap med Legeforeningen kan også åpne for tettere samarbeid. Vi er blitt godt tatt imot, og alt tyder på at samlokaliseringen vil kunne gi synergieffekter for begge foreninger, både politisk og administrativt.

Bakgrunn for flyttingen

Fristen for å fornye leieavtalen i Haakon VIIs gate 6 gikk ut i september 2021, og NTF startet derfor en prosess for å vurdere ulike muligheter alt på høsten i 2020. Etter å ha undersøkt en rekke alternativer og hentet inn tilbud, falt valget til slutt på Legenes hus. Avtalen ble signert april 2021, med innflytting i mars 2022. Avtalen gjelder for en periode på 10 år, men med rett til fem års forlengelse.