Camilla er tilbake!

Tonje Camacho

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

Det var med blandede følelser NTF tok avskjed med avtroppende president Camilla Hansen Steinum ved årsskiftet. Selv om det var vemodig at hennes ti år som vår fremste tillitsvalgte nå var over, var vi også takknemlige for den utviklingen og profesjonaliseringen hun hadde bidratt til i foreningen gjennom sin tid i førersetet. Ikke minst var vi forventningsfulle og spente på hva fremtiden skulle by på med en ny president ved roret. Lite visste sekretariatet og medlemmene da at vi bare noen knappe måneder senere skulle få gleden av å ønske henne velkommen tilbake – denne gangen som ansatt i sekretariatet i 60 prosent stilling!

Camilla Hansen Steinum er naturlig nok et kjent fjes og navn for NTFs medlemmer, men vi har likevel (som seg hør og bør) stilt vår nyansatte spesialrådgiver noen spørsmål for å bli enda bedre kjent og gi medlemmene litt innsikt i hennes nye rolle og oppgaver.

Hva er det viktigste du kan bidra med inn til NTF?

Etter mange år som tillitsvalgt i NTF kjenner jeg foreningen svært godt. I tillegg har jeg erfaring fra undervisning ved fakultetet, og praksis fra både offentlig og privat tannhelsetjeneste. Jeg har jobbet som privatpraktiserende under hele presidentperioden, og jeg arbeider fortsatt klinisk flere dager i uken. Jeg har lært mye i mine 10 år som president i NTF og jeg gleder meg til å fortsatt kunne bruke den kompetansen til det beste for NTFs medlemmer. Oral helse er helse – og det er nå større politisk oppmerksomhet rundt tannhelsetjenesten enn tidligere. Det er viktig at NTF fortsetter arbeidet opp mot politikere og andre beslutningstagere og bidrar til utviklingen av fremtidens tannhelsetjeneste.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?

Jeg gleder meg til å fortsatt jobbe i NTF, nå som en del av avdeling for fag og kommunikasjon og et meget kompetent sekretariat. Det pågår mange viktige prosesser og det er stor oppmerksomhet rundt tannhelsetjenesten. Jeg håper å bidra med den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom årene. Selv om jeg er glad i jobben som tannlege, syns jeg også det er svært spennende å få bruke andre sider av meg selv i arbeidet i NTF.

Hva ser du for deg blir de(n) største utfordringen(e)?

Det blir utrolig viktig å få på plass en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, noe NTF har etterspurt i mange år. Bare slik kan vi skape en tannhelsetjeneste for fremtiden som ivaretar både befolkningen og profesjonen. NTF har en svært viktig rolle i dette arbeidet. Det er dessverre fortsatt en utfordring å få politikere og andre beslutningstakere til å se oral helse som en viktig og integrert del av helsebegrepet. Det må vi jobbe videre med.

Har du noen oppfordringer eller hilsener til NTFs medlemmer?

Jeg gleder meg til å jobbe i NTF – denne gangen i en helt ny rolle. Jeg har vært så heldig å møte og bli kjent med mange av NTFs medlemmer i min tid som tillitsvalgt – og jeg gleder meg til å bli kjent med enda flere fremover. Det er veldig viktig å ha god kontakt og dialog med medlemmene – det er dem foreningen er til for – og det er helt avgjørende for å sikre at NTF utvikler seg i takt med behovene i medlemsmassen.

I NTF er vi svært fornøyde med å ha «kuppet» Camilla. Med det har vi sikret oss en kjent og kjær kollega, samtidig som vi har styrket kapasiteten på det tannhelsepolitiske området og økt den odontologiske fagkompetansen i sekretariatet. Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake!