Odontolog blir visedekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Foto: Nils Roar Gjerdet.

Marit Øilo, som er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, er utnevnt til visedekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Øilo er også tilknyttet Tidende, som medlem av tidsskriftets redaksjonsråd.

Ansvarsområdet til visedekanen er stort og omfattende, med cirka 600 forskerkandidater ved fakultetet.