NTFs symposium 2019:

Den akutte pasient

F19-04-71.eps

Henrik Syse.

Det var med spenning NTF ønsket over 650 deltakere velkommen til NTFs symposium 14.-15. mars. Etter mange år med det tradisjonsrike Holmenkollsymposiet var turen kommet til en ny versjon - med nytt tema, på nytt hotell og med nytt konsept. I år var det nemlig inkludert en egen parallell for tannhelsesekretærer og assistenter.

Tema for begge paralleller var «Den akutte pasient» - tydeligvis et populært tema, for symposiet ble raskt fulltegnet. Det er jo alltid litt spennende å være prøvekaniner på et flunkende nytt hotell (hotellet The Hub åpnet 14 dager før symposiet), men alt det tekniske og all logistikk fungerte utmerket, og de kursansvarlige på sekretariatet kunne puste lettet ut.

Evalueringen av symposiet er i skrivende stund ute blant deltakerne, men den umiddelbare responsen var at symposiet var svært vellykket og kursdeltagerne virket meget fornøyde etter to intensive dager med høyt faglig utbytte og høy klinisk relevans.

F19-04-73.eps

Full sal med over 650 deltakere.

Hovedfokus for fagprogrammet var akutte tilstander innen odontologien, men det ble også belyst generelle akutte situasjoner som kan oppstå under tannbehandling. Moderatorene Sigbjørn Løes, Tom Paulseth og Torgils Lægreid loset deltakerne gjennom symposiets ulike sekvenser om smerte, traume og jus, med mål om at deltakerne skulle føle seg bedre forberedt på akutte situasjoner som kan oppstå på tannlegekontoret. Deltakerne fikk også mulighet til å sende inn spørsmål til foredragsholderne i flere panelsesjoner med oppsummering av spørsmål underveis i programmet.

Filosofen Henrik Syse åpnet fagprogrammet med en etisk og humoristisk refleksjon over forholdet mellom den som skal hjelpe og den som har et akutt behov for hjelp. For det er i de akutte situasjonene etikken ofte kan bli satt under press - for selv om man har kort tid, er det disse situasjonene som krever etisk refleksjon. Det er ikke alltid man som helsepersonell kan gjøre så mye med situasjonen, men hvem man er som menneske og hvordan man takler situasjonen kan likevel gjøre forskjellen på om situasjonen er til å bære eller ikke. Syse minnet oss også om at tannleger har godt av å sette seg selv i tannlegestolen og av og til tenke: «Det kunne vært meg». For husk at det kan være forskjell på hva som virkelig er akutt og det som oppleves som akutt for pasienten. Når ting er dramatiske og det ikke er mye tid, skal vi skape «tidsrommet» likevel og legge til rette for en god pasientopplevelse og følelse av trygghet. Det er spesielt viktig å tenke gjennom hvilke ord vi bruker og hvordan vi fremstår.

Overlege Ulf Kongsgård hadde en nyttig gjennomgang av rutiner, manualer og utstyr. Hva må man ha, hva bør man ha og hvordan skal dette følges opp? De akuttmedisinske hendelsene er heldigvis sjeldne i tannlegepraksis, men vil finne sted. Hvilke situasjoner kan oppstå, og hvordan bør man respondere? Kongsgårds presentasjon ligger tilgjengelig på NTFs nettsider under Kurs og utdanning / NTFs symposium.

Årsaker, utfordringer og aspekter ved smerte

Etter den mer generelle åpningssesjonen med nyttig informasjon om ulike akuttsituasjoner og infeksjoner gikk fagprogrammet videre til flere gode foredrag om ulike typer smerter, smerteårsaker, medikamentell smertebehandling, samt utfordringer med langvarige smerter. Også de psykologiske aspektene ved smerte ble belyst, inkludert ulike tiltak for å hjelpe pasienten til å mestre sine smerter.

Litt av hvert om traume

Fredagens traumedel ble humoristisk innledet av moderator Sigbjørn Løes. Han funderte blant annet på hvorfor det er såpass mange traumer i tegneserier som er forårsaket av fisk, og hvorfor det er jekslene det går hardest utover når fotballspillerne i Pondus slåss? Etter det gikk det slag i slag med en gjennomgang av behandlingsprinsipper og ulike traumekasuistikker. Hvordan sette en diagnose? Når kan man forvente endodontisk behandling og når må man ty til alternative løsninger?

Dagen ble rundet av med en gjennomgang av jussen, tannlegers plikt til å hjelpe ved akuttsituasjoner og en gjennomgang av traumepasienters økonomiske rettigheter.

F19-04-74.eps

Årets moderatorer: Torgils Lægreid, Sigbjørn Løes og Tom Paulseth.

Festaften, intimkonsert og overlevering av stafettpinnen

Selv om det faglige er det viktigste på slike kurs, blir det ikke et ordentlig symposium uten god mat og underholdning, og hotellet leverte også på omrigg og matservering på torsdagens festaften.

Under festaftenen fikk vi også gleden av en intimkonsert med Steinar Raknes - en norsk jazzbassist i verdens-klasse. For øyeblikket er han aktuell med nyutgivelsen «Chasing the real things».

F19-04-72.eps

Steinar Raknes.

Veien videre

Det er også fast tradisjon at det informeres om tema og moderatorer for neste års arrangement under festaftenen. Med god hjelp av friidrettsstjernen Steinar Hoen ble stafettpinnen overlevert på profesjonelt vis til de som skal ha ansvaret for neste års symposium, nemlig Ulf Riis, Martin Hoftvedt og Hans Jacob Rønold. Temaet for NTFs symposium har arbeidstittel «Journey of the jaws», og moderatorene lovet oss et symposium for allmennpraktikeren hvor man vil få belyst mange ulike vinklinger og odontologiske utfordringer som følger oss hele livet.

Vi takker foredragsholdere, arrangementskomite og ikke minst dyktige moderatorer for to fine dager - og gleder oss allerede til neste år! (Hold av datoene 12.-13. mars 2020 allerede nå!)