Selger obligasjoner

For første gang i sin over 900 år lange historie vil Universitetet i Oxford utstede obligasjoner for å innhente finansiering. Obligasjonssalget skal bidra til å skaffe universitetet 2,8 milliarder kroner. Utstedelse av obligasjoner er i praksis gjeldsbrev med løfte om utbetaling av renter og tilbakebetaling av summen, etter en viss tid. Obligasjonene, som har fått topprangeringen «trippel A», på grunn av universitetets ledende posisjon i verden, skal ha rekordlang varighet: 100 år.