Ivar Espelid

F18-01-025.eps

Den 19. desember 2017 sovnet professor i pedodonti Ivar Espelid stille inn, etter kort tids sykdom. Med det mister det norske pedodontimiljøet en av sine aller beste.

Vi husker Ivar som en kunnskapsrik, engasjert, rettferdig og høyt respektert tannlege, kollega, leder og venn. Hans engasjement var stort både innenfor den akademiske og den kliniske delen av faget.

Ivars engasjement begrenset seg ikke bare til jobben på kontoret. Han satt mange år i ledelsen i Norsk forening for pedodonti og var en stor bidragsyter i forbindelse med årlige pedodontiseminarer. Ivar var også et kjent og respektert navn i det internasjonale pedodontimiljøet. Det var en fornøyelse å delta på nasjonale og internasjonale kongresser sammen med Ivar. Han var en aktiv del av både det faglige og det sosiale programmet.

Ivar var en samlende person. Han kom til fakultetet i Oslo fra Bergen i 2002 og knyttet dermed bro mellom pedodontimiljøene på den gang de to eneste odontologiske lærestedene i Norge. Når vi etter hvert fikk et tredje odontologisk lærested, reiste Ivar en periode til Tromsø og bidro til oppbygningen av et pedodontimiljø med spesialistutdanning i pedodonti der. Gjennom denne brobyggingen har vi nå nasjonale samlinger der spesialistkandidatene fra alle de tre odontologiske lærestedene kommer sammen for felles læring. Dette har også utviklet seg til en møteplass for hele det pedodontiske spesialistmiljøet. I kjølvannet av dette har Ivar vært med å på sørge for at spesialistkandidatene i Oslo, Bergen og Tromsø kan møtes gjennom videokonferanser flere ganger i måneden.

Ivar Espelid har bidratt stort til grunnutdannelsen, Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning og ikke minst spesialistutdanningen i pedodonti. Vi er svært stolte av å ha hatt Ivar som lærer og kollega. Det han har lært oss tar vi med oss videre både i klinikken, forskningen og livet for øvrig.

På vegne av hele det norske pedodontimiljøet, vi savner deg.

ArneJacobsen 

Leder Norsk spesialistforening for pedodonti