Biologiske løsninger i kompliserte kjeveortopediske kasus

F17-11-010.eps

Spesialist i kjeveortopedi, Axel Bergman, snakket om biologiske løsninger i kompliserte kasus. Foto: Kristin Aksnes.

Foredragstittelen til spesialist i kjeveortopedi Axel Bergman var «Gir tverrfaglig behandling bedre estetikk, bedre funksjon og flere fornøyde pasienter?»

Bergman ga i dette foredraget innblikk i en klinisk fremtidsrettet hverdag for en kjeveortoped i møte med voksne pasienter. I dette foredraget møtte vi pasientgrupper som skal igjennom større protetiske rehabiliteringer, pasienter utsatt for traumer, utviklingsforstyrrelser og pasienter med alvorlig periodontitt. Hvilken rolle har kjeveortopeden i et tverrfaglig samarbeid?

Krav og forventninger til estetikk vokser i befolkningen. Hvilke løsninger skal man velge for å erstatte agenesi eller tapte tenner: Tannretinerte løsninger, implantatretinerte løsninger, kjeveortopedi alene, eller kombinasjoner?

Bergmann understreker viktigheten av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike spesialistfeltene i kliniske kompliserte kasus, der kjeveortopedene kan bidra med biologiske løsninger i form av blant annet å normalisere bittforhold, skape ben for implantatseter og regulere tenner i posisjon for tapte tenner.

Bergman utfordret også en allmenn oppfatning av lang kjeveortopedisk behandlingstid og oppfordret med det å inkludere kjeveortopedene for oppdatert kunnskap og nye behandlingsprinsipper for å oppnå god estetikk og funksjon og med det fornøyde pasienter.

Jørn A.Aas