Mange deltakere

NTFs landsmøte 2017 gikk av stabelen på Lillestrøm utenfor Oslo i dagene 2.-4. november.

F17-11-078.eps

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Maria Jahrmann Bjerke (H), presenterte regjeringens fem satsingspunkter for oral helse: 1) Leve hele livet - Kvalitetsreform for eldre. 2) Forskning og kunnskap: Regjeringens forsknings- og innovasjonsstrategi for oral helse er lagt frem. Det ønskes mer forskning og kunnskapsutvikling i kommunene, og mer tverrfaglig forskning. Universitetene blir ikke nevnt. 3) E-helse, inkludert e-resept. 4) Abonnementsordning. Erfaringer fra Sverige viser at en slik ordning kan være en fordel for unge med dårlig råd. 5) Flytting av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT): Lovendringer legger til rette for å flytte DOT til kommunene. Iverksetting av flyttingen er ikke vedtatt. Ordningen skal i første omgang prøves ut i 15 kommuner før den evalueres. HOD tar sikte på å forberede ordningen i 2018, og vil komme tilbake til Stortinget med en orientering. Foto: Andres Vargas.

Landsmøtet var, som alltid, godt besøkt. Antall påmeldte til fagkonferansen var 2 510, hvorav 1 870 tannleger, og antallet messebesøkende, altså de som bare besøkte Nordental, var 1 379. Dette gir totalt 3 889 deltakere på arrangementet, i tillegg til cirka 1 000 personer som er utstillere og annen standbetjening.

F17-11-079.eps

Bente B. Herlofson (i midten) og Jørgen Helgevold mottok Tidendes pris for beste oversiktsartikkel på vegne av forfatterne av «Medikamentrelatert osteonekrose i kjevene. Del 1: Oversikt og retningslinjer» av Bente Brokstad Herlofson, Cecilia Larsson Wexell, Sven Erik Nørholt, Jørgen Helgevold, Morten Schiødt. I juryens begrunnelse heter det at artikkelen er omfattende og gir en oversikt over tilstandens årsaker, konsekvenser og behandling, både hva allmennpraktikere bør og kan gjøre, og hva som er spesialistbehandling. Den er rikt illustrert med gode kliniske fotografier og røntgenbilder. Til venstre ansvarlig redaktør i Tidende, Ellen Beate Dyvi. Foto: Andres Vargas

F17-11-080.eps

NTFs hederstegn ble tildelt Kjell Størksen (t.h.) og Knut Tornes for deres innsats i å utvikle NTFs etterutdanning innen implantatprotetikk og gerodontologi. Størksen og Tornes har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av både TSE-kurs og kvalifiseringskurset i implantatprotetikk. De har med dette bidratt til å øke kompetansen blant norske tannleger på landsbasis, sa Camilla Hansen Steinum (t.v.). Foto: Andres Vargas

F17-11-082.eps

Cecilie Andvig bidro med "Humor i hverdagen" på landsmøteåpningen for tannpleiere og tannhelsesekretærer.

F17-11-081.eps

NTFs pris for undervisning og forskning gikk til Anders Verket for hans innsats som foreleser og instruktør for tannpleiere, studenter på grunnutdanningen og kandidater i spesialistutdanningen. I begrunnelsen fremhevet juryen også kvalitet og originalitet i Verkets forskning, som er publisert i tidsskrifter med høy impact factor. Foto: Andres Vargas.

F17-11-083.eps

Lederen av NTFs fagnemnd, Berit Øra, presenterte fagprogrammet på NTFs landsmøte 2017.

F17-11-084.eps

Aksel Kolstad sto for underholdningen ved åpningen av NTFs landsmøte.

F17-11-085.eps

Fra Nordental. Foto: Andres Vargas.

F17-11-086.eps

God stemning på NTFs torg. Foto: Andres Vargas.

F17-11-087.eps

Fra Nordental. Foto: Andres Vargas.

F17-11-088.eps

Fra Nordental. Foto: Andres Vargas.

F17-11-089.eps

Trafalgar er en trio med saksofon, kontrabass og trommer, som bidro med nydelig musikk gjennom hele landsmøtet. Foto: Andres Vargas.

F17-11-071.eps

Oral B mottok prisen for beste stand på Nordental 2017, mens Jacobsen dental og Dental Sør fikk hederlig omtale.I juryens omtale av vinnerstanden heter det blant annet: Standens utforming og dekor reflekterer merkevaren og produktene på en fin og kreativ måte. Personalet fremstår som imøtekommende og faglig dyktige. Standen er godt synlig, innbydende og lett tilgjengelig. Prisen ble overrakt av NTFs generalsekretær Morten Rolstad (t.h.). Foto: Kristin Aksnes.