Mulig samspill mellom genet for apolipoprotein og periodontitt ved Alzheimers sykdom og enkelte systemiske sykdommer

Genet for apolipoprotein (Apo?) sammen med livsstil og infeksjon kan virke sammen i utviklingen av lidelser som åreforkalkning, slag, diabetes og Alzheimers sykdom. Et felles utgangspunkt for alle disse sykdommene kan i noen tilfeller være kronisk periodontitt (1 - 3). Genet påvirker trolig mottakeligheten for disse sykdommene, selv om andre gener også kan være involvert. Apo? disponerer ikke bare for infeksjoner og etterfølgende betennelse, men også for forstyrrelser i fettstoffskiftet. Pasienter med Apo? genet lider nemlig av hyperlipidemi (forhøyede eller unormale nivåer av lipider og/eller lipoproteiner i blodet) og er utsatt for bakterielle infeksjoner. Ettersom apolipoprotein krever en risikofaktor i miljøet for å utløse slike sykdommer, bør eliminering av risikofaktorer være viktig i deres profylakse. Dette gjelder spesielt endring av uegnet livsstil og dårlig munnhygiene. Apolipoproteinets mulige betydning for periodontitt og systemiske lidelser, herunder Alzheimer's sykdom, er nylig blitt beskrevet (4). Artikkelen omhandler spesielt betydningen av apolipoprotein E gen allele (variantform av et gen) 4 som en mulig felles årsak til sykdommer som opprinnelig skriver seg fra periodontitt og utvikler seg til demens.

Referanser

  1. Olsen I. From the acta prize lecture 2014: the periodontal-systemic connection seen from a microbiological standpoint. Acta Odontol Scand. 2015; 73: 563 - 8. doi: 10.3109/00016357.2015.1007480.

  2. Olsen I, Singhrao SM. Can oral infection contribute to Alzheimer's disease? J Oral Microbiol. 2015; 7: 29143. doi.org/10.3402/jom.v7.29143.

  3. Singhrao SK, Harding A, Poole S, Kesavalu L, Crean StJ. Porphyromonas gingivalis periodontal infection and its utative links with Alzheimer's disease. Mediators Inflamm. 2015; 2015: 137357.

  4. Singhrao SK, Harding A, Chukkapalli S, Olsen I, Kesavalu L, Crean StJ. Apolipoprotein E related co-morbidities and Alzheimer's disease. J Alzheimer's dis. 2016; 51: (4), in press (http://www.j-alz.com/vol51 - 4).

IngarOlsen 

Adresse: Institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske Fakultet, PB 1052 Blindern, 0316 Oslo. E-post: ingar.olsen@odont.uio.no