High-Strength Ceramics - Interdisciplinary Perspectives

Jonathan Ferencz, Nelson R.F.A., Silva og José Manuel Navarro, editors:
F15-05-002.eps

Forlaget Quintessence books har samlet en gruppe forfattere som er ledere på hvert sitt felt og sammen har de laget en svært god, gjennomarbeidet og overraskende oppdatert lærebok for alle tannleger som driver med moderne odontologi. Den er trolig best egnet for ferdigutdannede tannleger og da spesielt tannleger med interesse for protetikk og de mulighetene som ligger i de keramisk materialene som er tilgjengelige i dag. Studenter og tannteknikere vil imidlertid også ha stor glede av boken, spesielt siden den presenterer det aller siste på forskningsfronten både innen materialutvikling og kliniske muligheter og klinisk forskning. Den viser også kasus som de norske lærersteder ikke har tilgang på i grunnutdanningen, men som kan dukke på kontoret innimellom.

Boken er delt inn i 13 rikt illustrerte kapitler som er satt sammen slik at den gir en logisk oppbygning av temaet om man ønsker å lese boka fra side 1 til side 284. Den kan imidlertid også godt benyttes som oppslagsverk om det er spesielle ting man lurer på eller ønsker å oppdatere seg på. Den begynner med grunnleggende kapitler om utfordringene ved utvikling og testing av keramer før den går over til kapitler om kliniske bruksområder og tanntekniske prosedyrer. Alle tenkelige bruksområder for dentale keramer, fra fasetter til implantater, er beskrevet i detalj med flotte illustrasjoner og steg for steg forklaringer for klinikse prosedyrer. Alle kapitlene er godt understøttet med vitenskapelig dokumentasjon og presentasjon av de siste nyvinninger innen feltet. Heldigvis er prepareringene som anbefales og vises i boken mye mindre invasive enn det man ofte ser i andre internasjonale lærebøker om dentale keramer.

Boken kan benyttes som utgangspunkt for kollegialt samarbeid med tanntekniker ettersom de tanntekniske prosedyrene ved de ulike terapivalgene er inkludert. Illustrasjonene vil også egne seg for å vise til pasienter for å forklare ulike prosedyrer og muligheter.

Boken er skrevet på et relativt lettlest engelsk, men det at kapitlene er skrevet av ulike forfattere gjør at språket varierer gjennom boken. Dette kan gjøre det litt forvirrende, spesielt ettersom de benytter litt ulik terminologi, benevning og inndeling av keramene. Dersom man har noe forkunnskaper om dentale keramer eller leser de innledende kapitlene først, vil jeg tro at dette ikke oppleves som noe problem for de aller fleste. Ferske studenter vil nok streve litt mer med dette ved første gangs gjennomlesning.

Det eneste jeg ikke liker ved boken er at noen av bildene er digitalt laget om til «liksommalerier» på kapittelforsidene. Jeg synes de er vakrere i originalversjonen.

Marit Øilo

London: Quintessence Books; 2014. 296 pp; 734 illustrations. ISBN 978 - 0 - 86715 - 639 - 3, 9780867156393