Ikke tydelig vist at xylitol-holdige produkter gir mindre karies

F15-05-029.eps

En ny systematisk oversikt fra Cochrane-organisasjonen (1) tar for seg artikler om bruk av xylitol i ulike produkter og den mulige effekten på karies. Xylitol er en sukkeralkohol som er omtrent like søt som sukrose, men som ikke tas opp i tynntarmen og som er non-kariogent, kanskje også anti-kariogent, hevder noen. Søtningsmidlet brukes i en rekke produkter slik som søtsaker, sugetabletter, munnskyllemidler og tannpasta.

Etter litteratursøk og utvelging i henhold til gitte kriterier ble ti studier vurdert videre basert på at det var en studieutforming som kunne brukes til sammenligning (randomiserte, kontrollerte studier). Disse omfattet nesten 6000 deltakere. Av disse var det bare to studier som passerte nåløyet med hensyn til lav risiko for utvalgs- og vurderingsskjevhet (bias).

Hovedresultatene er at studiene generelt var av varierende kvalitet, mange med lav kvalitet. Det er svak støtte for at xylitol gir en vesentlig effekt på karies. Det kan være en effekt av xylitol-holdig tannpasta hos barn. Ingen av studiene rapporterte om vesentlige bivirkninger som følge av bruk av xylitol-produktene, hvis de hadde undersøkt det.

Referanse

  1. Riley P, Moore D, Ahmed F, Sharif MO, Worthington HV. Xylitol-containing products for preventing dentalcaries in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015, Issue 3. Art. No.: CD010743. DOI: 10.1002/14651858.CD010743.pub2. (Tilgjengelig via Helsebiblioteket.no)

Nils R. Gjerdet