Endodonti

Det er stor diversitet i bakteriefloraen ved sekundærinfeksjon i rotfylte tenner, sa PhD-stipendiat Homan Zandi under seksjonen Spesialistforeningene presenterer. Det er oftest streptokokker og enterokokker, men Candida forekommer også. Dersom det kan påvises vekst ved bakterieprøve fra kanalen ved rotfylling er suksessraten sterkt redusert. Både natriumhypokloritt og klorheksidin er velegnet som irrigasjonsmiddel, men skal ikke brukes samtidig i kanalen. En foreslått prosedyre var mekanisk utrensning og rikelig irrigering med natriumhypokloritt, gjerne sammen med bruk av ultralyd, etterfulgt av 17 % EDTA, og klorheksidin helt til slutt. Klorheksidin binder seg til tannvevet og gir mer langvarig effekt. Bruk tynne kanyler med sideåpning ved irrigering. Behandling i en eller to seanser synes å ha liten påvirkning på sluttresultatet. Ved én seanse er det mindre mulighet for lekkasje og inntrenging av bakterier, mens man ved to seanser og bruk av kalsiumhydroksid under en tett midlertidig fylling kan forvente ytterligere bakteriereduksjon.

Jon E. Dahl