Oppstart lederutdanning

F15-10-036.eps

Foto: Ellen Beate Dyvi.

Mandag 26. oktober var det oppstart for nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på Handelshøyskolen BI i Oslo. Innovasjon og ledelseskompetanse er hovedområder i programmet.

Divisjonsdirektør for kompetanse og personell, Karin Straume (bildet), i Helsedirektoratet fremhevet tannhelsetjenesten som ett av to utfordringsområder hun ville nevne i åpningstalen; enten flyttingen av tannhelsetjenesten til kommunenivå blir realisert eller ikke.

Av 300 søkere er 100 deltakere tatt opp i den nye lederutdanningen som kort kalles helsemasteren. 11 av de som er tatt opp kommer fra tannhelsetjenesten. Syv av disse skal følge programmet i Oslo, mens fire skal følge undervisningen i Stavanger, der oppstart var 9. november.

- Det er viktig at helsesektoren fortsatt hovedsakelig ledes av helsefaglig utdannede folk. Samtidig er det blitt helt nødvendig at helseledere har solid ledelsesfaglig grunnlag, slik at de er godt rustet til å møte de vesentlige utfordringene som ligger foran, sier fagansvarlig for programmet ved Handelshøyskolen BI, Thomas Hoholm.