Forverres av munnskylling

Antiseptiske munnskyllemidler som brukes mer enn to uker i strekk kan tilsynelatende forverre xerostomi hos pasienter som lider av munntørrhet forårsaket av polyfarmasi, skriver det danske Tandlægebladet. De viser til en undersøkelse, som nylig er publisert i Acta Scandinavica Odontologica.

Undersøkelsen er foretatt blant 120 sykehusinnlagte polyfarmasipasienter, hvorav 60 er middelaldrende og 60 er i kategorien eldre.

62,5 prosent av pasientene klaget over munntørrhet og i gruppen middelaldrende fant forskerne at xerostomien hadde en positiv, uavhengig sammenheng med bruken av munnskyllemidler.

De undersøkte munnskyllemidlene er hovedsakelig kvaternære ammoniumforbindelser som for eksempel klorhexidin.

Referanse

  1. Chevalier M, Sakarovitch C, Precheur I et al. Antiseptic mouthwashes could worsen xerostomia in patients taking polypharmacy. Acta Odontol Scand 2015; 73: 267 - 73.