Dorthe Holst

F15-10-022.eps

En nestor innenfor samfunnsodontologi, professor Dorthe Holst døde 7. oktober etter lang tids sykdom.

Dorthe ble født i Danmark den 31. august i 1945, og fikk sin tannlegeutdannelse fra Universitetet København i 1968. Men det var i Norge hun skulle få sitt hjem og virke, og i 1982 fullførte hun doktorgraden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette markerte starten for et rikt og aktivt forskningsliv for Dorthe.

Ved Det odontologiske fakultetet i Oslo har hun hatt mange viktige roller. Hun har vært instruktørtannlege, sentral i utformingen av tannpleierutdanningen og av videreutdanningen i samfunnsodontologi, og ikke minst en fremragende forsker og veileder. Hun var også sterkt engasjert i fakultets- og universitetspolitikk, i tillegg til at hun tidlig på 1980-tallet var sentral i etableringen av Samfunnsodontologisk forum.

Det var spesielt innenfor fagfeltet epidemiologi at hun hadde sin force. Hun organiserte og gjennomførte mange store og krevende kliniske befolkningsundersøkelser innenfor tannhelsetjenesten. Når det blir snakket om «Trøndelagsundersøkelsene», så er det for mange synonymt med Dorthe. Disse er blitt gjennomført over en 30-årsperiode, og det er vanskelig å tenke seg hvordan disse skulle blitt gjennomført om ikke Dorthe hadde vært drivkraften her.

Dorthe hadde et brennende samfunnsengasjement. Hun var svært opptatt av at den nordiske velferdsmodellen måtte virke utjevnende på sosiale ulikheter. Nettopp derfor var komparative analyser av offentlige tannhelsetjenester viktig innenfor Dorthes forskning. Hun var opptatt av forskningens anvendbarhet, og dens relevans for tannhelsetjenesten og befolkningen.

Selv om Dorthe primært anvendte tall og statistikk i sin forskning, glemte hun aldri at det var mennesker hun forsket på. Klinisk nærhet var en sentral verdi i alt Dorthe foretok seg.

Professor Dorthe Holst var en av våre mest siterte forskere innenfor samfunnsodontologien, og hennes betydelige arbeid ble internasjonalt anerkjent da hun i 2006 ble tildelt IADR-prisen (International Association for Dental Research).

Vi takker professor Dorthe Holst for den sentrale og viktige rollen hun har hatt i oppbyggingen av samfunnsodontologien. Våre tanker går til Per og den nærmeste familien.

Pål Barkvoll

dekan ved Det odontologiske fakultet

Prof.

Jan Eirik Ellingsen

Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi

Prof.

Jostein Grytten

fagleder, Seksjon for samfunnsodontologi

Prof.