Mottok Karl Evangs pris for innsats for barn

F15-10-032.eps

Helsedirektør Bjørn Guldvog (t.v.) overrakte prisen til Anne Rønneberg (midten) på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holdbergs Plass i Oslo. Til høyre: Marie Rein Bore, medlem av komitéen og journalist i Stavanger Aftenblad. Foto: Helsedirektoratet.

Klinikksjef ved Universitetet i Oslo, Anne Rønneberg, ble tildelt Karl Evang-prisen for å sette omsorgssvikt og overgrep mot barn på agendaen.

- Rønneberg har blant annet satt overgrep på kartet i riktig kontekst og bidratt til å skape åpenhet blant tannhelsepersonell om en tabubelagt og vanskelig sak, begrunnet helsedirektør Bjørn Guldvog tildelingen med.

Rønneberg mottok prisen på kr 50 000 på den årlige Folkehelsekonferansen 27. oktober.

- Dette er overveldende på alle måter. Det er en stor ære og det er med stor ydmykhet jeg tar imot denne prisen, sa hun i sin takketale. Hun understreket også at prisen anerkjenner betydningen av at tannhelsepersonell virkelig kan gjøre en forskjell, og at de er viktige helsearbeidere med et stort, lovpålagt ansvar for å melde sin bekymring for et barn.

Økt bevissthet blant tannhelsepersonell

Karl Evang-prisen deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelse og sosiale forhold som er viktige for denne, rettssikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten, og opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål.

Anne Rønneberg har i en rekke år lagt vekt på temaet «Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling og overgrep», både i sin undervisning ved tannlegeutdanningen i Oslo og på seminarer for tannhelsetjenester over hele landet.

- Vi må tro det for å se det, forklarer hun, med henvisning til historier om omsorgssvikt som har kommet fram.

- Vi er de eneste som ser barna og de unge jevnlig. Derfor er det viktig å øke bevisstheten blant tannhelsepersonell om den rollen de har i å avdekke slike forhold.

Helsedirektøren forklarte videre, i sin begrunnelse, at Rønneberg har «satt i system undersøkelser av barn som avdekker omsorgssvikt. Hun har arbeidet for å høyne bevisstheten hos landets tannhelsepersonell når det gjelder å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn».

F15-10-033.eps

Anne Rønneberg tok imot Karl Evangs pris foran bilde av et lykkelig barn. - Bildet bak meg viser et barns spontane glede, jeg føler det slik i dag. Jeg er så glad og utrolig takknemlig, sa Rønneberg i sin takketale. Foto: Helsedirektoratet.

Gjelder ikke bare barn

Barnetannlegen takket sine pasienter, som fikk henne selv til å åpne øynene, og sa:

- Det er viktig å huske på at det er jo ikke bare hos barn dette er viktig! Det var en pasient på over 70 år som først fikk meg til å forstå den rollen vi kan spille for både barn og voksne. Vedkommende fortalte en historie som aldri før hadde blitt fortalt. Så dette er et nødvendig perspektiv også i behandlingen av voksne pasienter.

Rønneberg er overrasket og takknemlig for å bli tildelt prisen. Og hun mener det er viktig for det videre arbeidet i tannhelse- og helsetjenesten generelt: - Vi må aldri tie, vi må bare fortsette å snakke sammen. Tildelingen viser at tannhelsetjenesten er en viktig helsetjeneste, den minner om betydningen av at tannhelse sees i sammenheng med mer generell helse. Munnhelsa er i aller høyeste grad en del av kroppen.