Tilbakeblikk

1915

Postscriptum

Med dette hefte avslutter jeg mit arbeide som redaktør for «Den norske Tandlægeforenings Tidende». Jeg orker ikke længer det nattearbeide som stillingen kræver, naar man som jeg paa grund av «struggle for life» maa bruke hele dagen i praksis.

Men det er med saart sind jeg gaar. Naar man i saavidt mange aar, som de min redaktørtid omspænder, har lagt interesse og arbeide i en bestemt retning, saa vil alle forstaa, at jeg kan være grepet av en smule vemod, nu naar traadene rives over. Men det maa ske.

Det er mig da en trang, nu ved avskeden, at faa sende en tak til den norske tandlægestand for den tillid den har vist mig i disse aar, og for den overbærenhet med feil og mangler, den har lagt for dagen. (J. E. Gythfeldt)

September 1915, 8de hefte

1965

Seminar i periodonti

Den norske tannlægeforenings kursnevnd arrangerte for tre år siden på Gausdal Høyfjellshotell et seminar i periodonti for tannleger fra de skandinaviske land. Oppslutningen om seminaret var tilfredsstillende, og en hemmelig evaluering ved avslutningen av det, viste at deltagerne stort sett hadde vært fornøyd med den form som ble valgt. N.T.F: 's kursnevnd har nå overveiet å arrangere et lignende seminar dersom et tilstrekkelig antall deltagere melder seg.

Kursnevnden er fremdeles av den mening at seminarets form er gunstig fordi den aktiverer deltagerne. Aktiveringen oppnås ved at de som skal delta får tilsendt en serie artikler som skal leses grundig før fremmøtet.

(Seminaret ble avholdt februar 1966, og dermed var «Gausdalseminarene» etablert.)

Oktober 1965, hefte 8

2005

Tromsø henter folk fra inn- og utland

Institutt for klinisk odontologi (IKO) i Tromsø er godt i gang med å ansette fagfolk. I tillegg til nordmenn har man søkere fra Sverige, Finland, Tyskland og India, melder universitetsavisen Tromsøflaket.

I alt 12 stillinger er lyst ut ved Norges nyeste tannlegeutdanning, og ved IKO er man fornøyd med kvaliteten på søkerne. Noen stillinger er allerede besatt, og tre professorer er begynt i stillingene sine, mens ytterligere to vil være på plass fra februar neste år. Professor Harald Eriksen er ansatt som instituttleder.

Foruten å rekruttere fagfolk, er IKO også opptatt av at de skal evalueres denne høsten, i likhet med de to andre odontologiutdanningene i Norge.

I Tromsø ser man også frem til å flytte inn i tannhelsebygget som er under oppføring. Hvis alt går etter planen, kan de flytte inn allerede om et og et halvt år.

September 2005, nr. 11