Første seier til odontologistipendiat i Forsker grand prix:

Til topps i formidlingskonkurranse

Stipendiat Cecilie Gjerde Gjengedal fra Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen (UiB) gikk helt til topps i forskningsformidlingskonkurransen Forsker grand prix i Trondheim 26. september.

F15-10-020.eps

Cecilie Gjerde Gjengedal høstet seier og pokaler i Forsker grand prix 2015. Foto: Nils Roar Gjerdet.

Gjengedal vant også den regionale finalen i Forsker grand prix under Forskningsdagene i Bergen få dager tidligere, og i skarp konkurranse med syv andre stipendiater som hadde fått henholdsvis første- og annenplassen i de regionale finalene i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger gikk hun av med seieren i Trondheim.

Konkurransen går ut på at kandidatene lager to presentasjoner om et selvvalgt tema. På fire minutter skal de først overbevise både publikum i salen og dommerpanelet om hvem som er den beste formidleren. I finalens andre runde får de gjenværende kandidatene seks minutter til å gå dypere og presentere resultater, og ikke minst begeistre og engasjere. Publikum avgir stemmer med mentometerknapper og dommerne deler ut poeng.

- Når bestemte du deg for å delta i denne konkurransen?

- Jeg meldte meg på nærmest ved en misforståelse. Det kom en e-post til alle stipendiatene på odontologi, som oppfordret oss til å melde oss på i konkurransen. Jeg leste den ganske fort, og forsto det som om dette var noe obligatorisk. Og jeg er pliktoppfyllende. Travelt opptatt med andre ting skrev jeg den korteste søknaden noensinne. Fire dager senere fikk jeg svar. Jeg var en av ti stipendiater fra UiB som skulle få delta i konkurransen. Jeg fikk beskjed fra instituttet og mannen min om at det ikke var aktuelt å trekke seg. Dermed var jeg i gang.

- Hvordan forberedte du deg?

- Vi hadde ikke mindre enn tre coacher som hjalp oss i forberedelsene, blant annet en teatercoach. Etter å ha hørt og sett meg presentere sa hun at jeg gjorde alt feil. Men også at hun trodde på meg og det jeg formidlet. Rådet hun ga var at jeg skulle være meg selv.

- Og hvem er du, hvis du kan si noe om det?

- Jeg liker å undervise og forelese, om faget og om forskningen. Og jeg liker ikke så godt at oppmerksomheten rettes mot meg som person. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv, som under denne konkurransen. Og det er verdt det, hvis det betyr at forskningen blir kjent. Og så var det helt fantastisk å vinne. Vi feiret med champagne i Trondheim. Og det ble feiret på instituttet, med forelesningene mine og dommere og kaker. Premien deles med alle på Odontologen!

- Vet du hva som var utslagsgivende for at du vant?

- Noe av det som har vært lærerikt med konkurransen er blant annet å tilpasse stoffet til folk flest. Det er litt annerledes enn å forelese for fagfolk innen samme felt. Og du skal kunne faget ditt godt for å kunne forklare det enkelt. Jeg tror jeg klarte å gjøre stoffet mitt forståelig, og at jeg vant mye på det. Jeg lærte også mye om hvordan få kontakt med publikum. Publikums stemmer hadde like mye å si for utfallet av konkurransen som fagdommernes karakterer hadde. Og jeg fikk vite, etter at jeg hadde vunnet, at publikum likte min presentasjon fordi de fikk forståelsen av at jeg var opptatt av pasientene mine.

Videre forskning, og publisering

- Hva er planene fremover?

- Først og fremst er mitt ønske at vi blir bevilget penger til å forske videre og se hvordan det vi har funnet til nå kan videreføres til andre områder. Jeg tenker på hvordan det vi har funnet skal kunne hjelpe pasienter med medfødte misdannelser, som for eksempel leppe-, kjeve-, ganespalte. Det handler om at pasientene skal bli spart, for smerte og tidkrevende prosesser. Kompliserte brudd i lange bein er et annet veldig aktuelt område. Ortopedene på Haukeland vil samarbeide med oss, og det samme vil forskere ved Rikshospitalet i Oslo. Før 2017 vil vi trenge laboratoriet der, inntil vi har vårt eget på plass i Bergen. Det er det bevilget penger til, og det har skjedd blant annet på grunn av vårt forskningsprosjekt.

Vi er også i kontakt med forskere i et EU-prosjekt som heter Printbone. I fremtiden håper vi på at pasienter som for eksempel har fjernet deler av kjeven på grunn av kreft kan få bygget opp kjeven igjen basert på at det tas bilde av den gjenværende friske kjeven, som så kopieres.

Jeg har ni av ni mulige vellykkete pasientbehandlinger å vise til. Til sammen er det dannet nytt bein på ti områder hos disse pasientene. Jeg venter fortsatt på å kunne se resultatene hos de to siste av mine totalt 11 pasienter - i denne omgangen.

Mye av grunnen til at vi har lykkes i løpet av de fem årene vi har holdt på, som er relativt kort tid i denne sammenhengen, er at vi har tenkt: Hva trenger pasientene? Hvilket problem er det som skal løses? Hvis en ikke har denne klare tanken er det lett å forske seg litt bort i alt det som faktisk skjer i et laboratorium når en holder på med et forskningsprosjekt.

- Det er kanskje noen som får lyst til å lese mer om forskningen deres. Finnes det noen vitenskapelige publikasjoner?

- Ikke foreløpig, men jeg regner med at det blir publisering om kort tid. En artikkel skal sendes inn i november, og flere manuskripter kan være klare før jul, forteller Cecilie Gjerde Gjengedal.

Ellen Beate Dyvi