Saltpartnerskapet

Innen 2018 skal saltinntaket i Norge reduseres med 15 prosent. 5. oktober signerte matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene en historisk avtale som formaliserer samarbeid på tvers av norske myndigheter, organisasjoner og næringsliv, melder Helsedirektoratet.

- Hvis vi skal nå målet om 15 prosent mindre salt innen 2018, må vi ta ansvar i fellesskap. Dagen i dag får meg til å tro på at vi får det til, sa helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. For mye salt fører til økt blodtrykk, og økt blodtrykk øker risikoen for hjerte-karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Helsedirektoratet lanserte i juni 2014 sin tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen. Ett av tiltakene i planen er Saltpartnerskapet.

To av hovedmålene for partnerskapet er å øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse og å redusere mengden salt i bearbeidet mat.

I tillegg er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver. Som et første konkret prosjekt har bedrifter innen samme bransje i felleskap utarbeidet mål for saltinnhold i cirka 100 matvarekategorier.

- En liten reduksjon i saltinnholdet i maten vi kjøper eller får servert, vil kunne gjøre en stor forskjell for befolkningens helse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. - En reduksjon i saltbruken hjemme hos den enkelte forbruker vil ha positive effekter, særlig fordi behovet for salt smak er tillært, og følgelig noe man kan venne seg av med. Men de store effektene oppnås ikke ved at hver enkelt kniper på saltet på egget. 70-80 prosent av saltinntaket kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder, sier Guldvog.