Syvendeplass

F14-08-015.eps

Samordnet opptak har publisert årets poenggrenser for å få opptak til profesjonsstudiet ved odontologi, skriver www.odont.uio.no og oppgir kravene for odontologistudier i Oslo: Førstegangskvoten er 55,2 poeng og ordinærkvoten er 64,9 poeng. Poenggrensen for å få opptak til odontologi har vært relativt stabil de siste fem årene, heter det videre. Poengkravet har variert fra 64,1 til 65,2 i ordinærkvoten, og fra 54,3 til 56,8 i førstegangskvoten.

Poengkravet til førstegangskvoten, det vil si at man er under 21 år og har et førstegangsvitnemål fra videregående skole, er til sammenligning svært høy for å studere medisin, skriver nettstedet videre. Ved UiO er kravet 59,6 poeng for å komme inn på profesjonsstudiet i medisin høsten 2014, noe som er landets høyeste poengkrav. Profesjonsstudiet i odontologi ligger på syvendeplass, sier www.odont.uio.no.

Tidende har til sammenligning funnet at poengkravene for odontologistudier i Bergen var henholdsvis 55,4 og 63,9 og for Tromsø 54,4 og 64,6.