Dobler risiko

F14-06-076.eps

Ill: Yay Micro.

Personer som har vært rammet av akutt hjerteinfarkt har mer enn dobbelt så høy sannsynlighet for å lide av periodontitt, skriver den svenske Tandläkartidningen.

Dette viser en studie utført av greske forskere som har undersøkt 200 hjerteinfarktpasienter uten diabetes og sammenlignet dem med 100 friske personer. Studien ble utført ved Hippokration-sykehuset i Aten.

Tidligere har studier som har undersøkt sammenhengen mellom hjertesykdom og periodontitt gitt svært varierende resultater. Årsaken til dette, mener de greske forskerne, er at de eldre studiene har vært veldig ulike med varierende pasientpopulasjoner og periodontitt-definisjoner.

I denne studien var sammenhengen stabil uansett hvilke kliniske mål som ble anvendt for å måle periodontitt, og sammenhengen ble sterkere jo strengere mål for periodontitt som ble anvendt. Dette mener forskerne styrker studiens resultat.

Kodovazenitis G, Pisavos Stefanadis C, Madianos PN. Association between periodontitis and acute myocardinal infarction: a case-control study of a nondiabetic population. J Periodont Res 2014; 49: 246 - 52. Les mer: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jre.12101/abstract