Til kamp mot NCD

Regjeringen har lansert en strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av de fire største ikke-smittsomme folkesykdommene, kalt noncommunicable chronic diseases (NCD); hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft. Hvert år dør nærmere 8 000 personer i Norge av disse sykdommene før de har fylt 75 år. NCD medfører lidelse for mange og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet.

- Sykdom skyldes i økende grad måten vi lever på, mat med for mye salt, sukker og usunt fett, og for lite fysisk aktivitet. Ikke-smittsomme livsstilssykdommer er vårt tids største helseutfordring, både i Norge og i verden. Dette er sykdommer som ofte kan forebygges. Vi må forebygge bedre, fange opp sykdom i en tidlig fase og fremme helse i alle sektorer i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av disse sykdommene med 25 prosent innen 2025. Årsakene og risikofaktorene til disse sykdommene har mange fellestrekk. Derfor må sykdommene møtes med felles innsats. NCD-strategien som gjelder fra 2013 - 2017 er utarbeidet i samarbeid med Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.Det er også besluttet å opprette et folkehelsepolitisk råd, ledet av helse- og omsorgsministeren. Rådet skal bidra til politisk oppmerksomhet og bred forankring av folkehelsearbeidet på tvers av fagområder og sektorer, samt oppfølging av Folkehelsemeldingen og NCD-strategien, heter det videre i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.