Menn betaler for deltid

Ill: YayMicro.

Bak en deltidsarbeidende kvinne står en forsørgende mann, skriver forskning.no. Småbarnsfedre jobber mye overtid, mens mange mødre jobber deltid. Menn med forsørgeransvar jobber gjerne mye. De jobber overtid, de jobber turnus for å få ekstra tillegg, de tar ekstrajobber, og på fritida pusser de opp eller bygger på huset selv slik at det blir billigere. Når kvinner velger å jobbe mindre for å være mer hjemme med barna, må ofte mennene jobbe mer for å forsørge familien.

- Det å ha en sikker jobb er veldig viktig for dem. Og ofte blir dette veid opp mot andre muligheter, som det å ha en høyere inntekt. De tenker langsiktig og legger vekt på å kunne betjene faste utgifter som huslån og forsikringer, sier May-Linda Magnussen, sosiolog og forsker ved Agderforskning.

Etter flere år med hovedansvaret for familiens økonomi, blir ofte mannen familiens økonomisjef, noe som gir ham autoritet i diskusjoner om hva familien kan bruke penger på og ikke. Menn kan også bruke mye tid og krefter på å bekymre seg over økonomien.

- Menn får mye ut av forsørgerrollen, det er ikke bare er en byrde. Det å være familiens hovedforsørger gir dem lønn, pensjonsrettigheter, innflytelse, status og mannlighet, sier forskeren.

- Hovedforsørgeransvaret har imidlertid også en pris, helsemessig. Forsørgeransvar er én av flere grunner til at menn gjerne går på jobb i stedet for til lege når de blir syke.

Forskeren mener menns forsørgelse av familien ofte er et aspekt som vies for lite oppmerksomhet i likestillingsdebatten.