After og stress

Ill: YayMicro.

Hos pasienter som har tilbøyelighet til å utvikle after kan psykisk stress være en utløsende faktor, skriver det danske Tandlægebladet.

De viser til en amerikansk undersøkelse blant 160 personer med forhistorier som innebærer afteutvikling. De som var med i undersøkelsen ble fulgt via spørreskjemaer gjennom ett år, der man sammenholdt stressperioder med utbrudd av after.

Undersøkelsen som er publisert i Evidence Based Dentistry viste at når pasientene opplevde en stressperiode steg risikoen for afteutbrudd til det tredobbelte.

  1. Huling L.B., Baccaglini L, Choquette I. et al. Effect of stressful life events on the onset and duration of recurrent aphthous stomatitis J Oral Pathol Med 2012;41: 149-52.