Salivadiagnostisering

Salivatesting kan erstatte blodprøver for å diagnostisere visse sykdommer, viser en studie utført i Malmø, Stockholm og Helsinfors, skriver det svenske Tandläkartidningen.

I studien ble 500 skåninger mellom 20 og 89 år undersøkt klinisk av fire tannleger samtidig som det ble tatt salivaprøver. Spørsmålet studien stilte var: Hvordan avspeiles allmennhelsen ut fra inflammatoriske markører i spyttet?

Tidligere har forskere funnet markører for karies og periodontitt og fortsatt forskning kan føre til enda bedre diagnostisering av disse sykdommene. Den nye studien viser at salivaprøver også kan brukes til å spore andre sykdommer som gir inflammatoriske markører; som diabetes, revmatisme og ulike tumor- og tarmsykdommer.

Resultatene av studien åpner veien for en ny enklere og billigere metode for diagnostisering.

- I dag kan vi ikke ut fra salivaprøver slå fast at en pasient lider av en spesifikk kreftform, men fortsatt forskning kan lede til en mer presis diagnostisering, sier professor i parodontologi i Malmö og Huddinge Björn Klinge, som er en av forskerne som står bak studien.

Studien følges nå opp med en lignende studie i Kalmar. Hvis resultatene derfra er like lovende kan salivaprøver til en viss grad komme til å erstatte blodprøver innen fem til ti år.

Pasienten slipper da å reise til sykehus eller legekontor for å ta blodprøve. Det er heller ikke slik at tannhelsetjenesten skal stå for prøvetakingen. Pasienten kan ganske enkelt spytte i en plastpose hjemme og sende prøven til analyse.