Fortsatt nedgang

Fortsatt nedgang i sykefraværet i hele arbeidslivet, rapporterer Akademikerne i juni.

Sykefraværet har gått ned med 5,6 prosent fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Nedgangen sammenlignet med første kvartal i 2001 er på 8,7 prosent, IA-avtalens mål er en nedgang på 20 prosent fra 2001.

Nedgangen gjelder begge kjønn, alle aldersgrupper, fylker og næringer.

- Det er særlig økt bruk av gradert sykemelding og tettere oppfølging av sykemeldte på arbeidsplassen som gir resultater, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.