Mangler blodgivere

Ill: Yay Micro.

Norge mangler 30 000 blodgivere. Behovet for nye blodgivere har aldri vært større her til lands. Norge har nest færrest blodgivere i verden i forhold til innbyggertall. For å komme tilbake på et forsvarlig nivå trenger landet 30 000 nye blodgivere de neste årene.

- Mange av våre beste givere blir eldre og vi har stort behov for nye friske givere. Halvparten av alle nordmenn sier de kunne tenke seg å gi blod, men få har gjort det. I dag er en god anledning til å melde seg, oppfordrer Elisabeth Rosvold, Avdelingsleder ved Blodbanken i Oslo. Vi står overfor en eldrebølge som vil kreve et langt sterkere blodgiverkorps enn det vi har i dag, advarer Elisabeth Rosvold. - To tredjedeler av alt blod går i dag til behandling av kreft og aldersrelaterte sykdommer. - Vi står overfor en utfordrende situasjon. Samtidig som giverkorpset blir eldre og ikke lenger kan gi, vil antall eldre i befolkningen øke betydelig i årene fremover. Og vi er allerede et av de landene i Europa som har dårligst blodforsyningssikkerhet.

- Samtidig har vi mye å takke norske blodgivere for. De er per i dag de giverne i hele Europa som gir blod oftest. Majoriteten av giverkorpset gir blod fire ganger i året, og har derfor gjort sitt til at våre sykehus har kunnet gjennomføre de nødvendige behandlingene.

Statistisk vil annenhver nordmann trenge blodoverføring i løpet av livet. Dessverre er det per i dag bare to prosent som gir, mens hele åtte av ti eller 80 prosent er helsemessig i stand til å gi blod. Blodprodukter er en forutsetning for svært mye av behandlingen som skjer ved norske sykehus. Det finnes ingen alternativer til bloddonasjon, ettersom det ikke har lykkes noen å fremstille blod kunstig.