Husk endringsmelding til NPE innen 10. februar

Fra og med i år trenger du ikke sende melding til NPE hvis du ikke har endringer. Hvis NPE ikke hører fra deg vil de opplysningene de har registrert danne grunnlag for årets faktura. Denne vil bli sendt ut i slutten av februar.

Alle kontaktpersoner i virksomheter som har registrert seg skal ha fått en e-post fra NPE med fakturaopplysninger basert på tidligere innmelding og beskjed om at innmelding for 2011 ikke er nødvendig, med mindre det skal foretas endringer.

Krav om innmelding

Privatpraktiserende tannleger er pålagt å sende melding og betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Dette er et lovpålagt krav og erstattet den tidligere ansvarsforsikringsordningen som Tannlegeforeningen forvaltet. Den som ikke har sendt melding og betalt tilskudd til NPE er med andre ord helt uten noen som helst forsikringsordning i forhold til pasientskader.

Hvordan foreta meldingen?

Innmelding og endringsmelding kan foretas ved å gå inn på www.npe.no og følge de instruksjoner man får ved å klikke seg inn på alternativet «Innmelding privat sektor» som ligger oppe til høyre på NPEs nettside.

De opplysninger som den enkelte eventuelt la inn i fjor vil ligge tilgjengelig i registreringsportalen og det er dermed bare endringer det er aktuelt å registrere.

Hvem skal melde inn?

Det er den enkelte virksomhet ved praksiseier eller daglig leder som er ansvarlig for å sende årlig melding. Meldingen skal omfatte autorisert helsepersonell (tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer) som er ansatt og involvert i pasientbehandling. Virksomheten melder også de årsverk som utføres av innleide tannleger, men i slike tilfeller skal den innleide – som jo er selvstendig næringsdrivende – selv betale kostnaden ved tilskuddet. Assistenttannleger/leietannleger melder og betaler tilskudd for sin egen virksomhet.

Tilskuddssatser i 2011

Norsk pasientskadeerstatning har opplyst at satsene skal være de samme i 2011 som de var i 2009 og 2010. Det innebærer i så fall følgende satser per hele årsverk:

  • For allmenntannleger kr 3 900

  • For tannleger som arbeider innen oral kirurgi og oral medisin eller tannleger som arbeider med oral protetikk og implantater kr 6 500 (det vil si at alle spesialister innen oral kirurgi og oral medisin samt innen oral protetikk skal betale kr 6 500. I tillegg skal alle andre tannleger som driver med implantater betale 6 500.)

  • For spesialister innen fagretninger som ikke er nevnt ovenfor er tilskuddet likeledes kr 3 900.

  • For tannpleier kr 400.

  • For tannhelsesekretær kr 400.

  • For tanntekniker kr 400.