Helsenett og direkteoppgjør med HELFO:

Konkurransevridning til fordel for DOT?

For privat tannhelse gjelder at en virksomhet skal ha ett sertifikat. Dernest skal hver tannlege ha hvert sitt smartkort som identifiserer tannlegen opp mot HELFO.

Det betyr at i for eksempel Vestfold fylke må alle private kontorer som kobler seg opp mot Helsenett betale for til sammen mange sertifikater – og alle tannleger må betale for hvert sitt smartkort.

For den offentlige virksomhet har man fått en helt annen avtale. Der holder det at fylkestannlegen bestiller sertifikat, har avtale med HELFO og at hver klinikk har hvert sitt smartkort.

Med andre ord: DOT sparer store summer på oppstartskostnader og etter hva jeg kan forstå: driftskostnader.

Spørsmål:

Er dette ønskelig politikk fra NTFs side?

Bør NTF jobbe for like vilkår mellom privat og DOT i denne saken?

Pål-EspenTannmand