Overdriver faren ved snusbruk

Mange leger tror bruk av snus er nesten like farlig som røyking, skriver Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) på sitt nettsted.

Videre sier de at i internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er betydelig lavere enn ved røyking, og at en ny studie viser at to av tre norske allmennleger har en annen oppfatning om den relative risikoen forbundet med snus og røyking.

- Allmennleger har en avgjørende rolle som informasjonsformidlere rundt spørsmål om helse og risiko overfor sine pasienter. Det er derfor viktig at deres oppfatninger om helserisiko er kunnskapsbasert, sier SIRUS-forsker Ingeborg Lund. Hun står sammen med Janne Scheffels bak studien som er publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research, som har tittelen «Perceptions of the Relative Harmfulness of Snus Among Norwegian General Practitioners and Their Effect on the Tendency to Recommend Snus in Smoking Cessation.» Studiens utgangspunkt er at mange i befolkningen tror at snus og røyking er like farlig eller nesten like farlig. Men er slike oppfatninger også utbredt blant allmennleger? Det vil i så fall kunne ha betydning for om de vil anbefale snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt.

Bare en av tre i tråd med forskningen

Rundt 900 allmennpraktikere fylte ut et spørreskjema i 2008. Oppfatning om relativ risiko ble målt gjennom spørsmålet «Sammenliknet med daglig sigarettrøyking, hvor alvorlig mener du helseeffekten er ved daglig bruk av snus?». Svarkategoriene rangerte fra «snus er mye mer skadelig» til «snus er mye mindre skadelig». Bare 36 prosent av allmennpraktikerne mente at snus var mye mindre skadelig enn sigaretter. Mer enn 15 prosent oppfattet snus som like farlig eller farligere enn sigaretter. - Det er overraskende at så få av legene oppfatter snus som mye mindre farlig enn sigaretter. Kanskje kan noe av forklaringen være at de tar inn aspekter som nikotinavhengighet, risiko for dobbelbruk og risiko for å rekruttere nye tobakksbrukere i sin forståelse av relativ risiko, sier Ingeborg Lund. For røykere som ikke klarer å slutte på annen måte kan det å bytte til snus være et alternativ. Allmennpraktikere som rangerte snus som mye mindre skadelig, var mer tilbøyelige til å anbefale snus som et hjelpemiddel ved røykeslutt, heter det avslutningsvis fra SIRUS.