Nordental 2011

Dentalutstillingen på landsmøtene har to viktige funksjoner. Her kan dentalbransjen få vist frem nyheter og presentere sine tilbud for en betydelig del av tannlegene i Norge. I tillegg er utstillingen en viktig sosial arena under landsmøtene. I år var utstillingen plassert på 3 forskjellige steder i Grieghallen.

Jacobsen dental.

Hovedsponsorene Jacobsen Dental og Norsk Denta Depot var plassert for seg selv på andre plan. I inngangsområdet i første etasje var det 14 som hadde stand. Hovedutstillingen befant seg i en garasje under Grieghallen - også kalt Dovregubbens hall.

Jacobsen dental.

Det sier seg selv at med slike geografiske forhold kunne dette ikke bli optimalt. Noe utstillerne i stor grad kunne bekrefte. Utstillerne er en bærebjelke på landsmøtene, så vel innholdsmessig som økonomisk, og det er tydelig at dentalbransjen ikke akkurat jubler når de blir tildelt utstillingsforhold som dette! Og når ikke tannlegene heller jubler, bør dette være til ettertanke.

Så over til selve utstillingen. Hvis man skal si noe om trender så er det først og fremst digtalisering som er temaet. Og det er skannere som står sentralt.

Norsk Dental Depot.

Norsk Dental Depot viste stolt frem sin nye Planmeca PlanScan. Det er en unit-integrert 3D intraoral skanner. Den er svært rask og letthåndterlig og har en nøyaktighet på under 20 micromy. Planmeca leverer her en komplett pakke med Romexis røntgen, Planmeca PlanScan og sist men ikke minst Planmeca ProMax 3D ProFace som gir en fotorealistisk dokumentasjon av bløtvevet med mulighet for måle og vurdere endringer i sammenheng med behandlinger. Kanskje særlig interessant i kjeveortopedisk sammenheng, men også i protetikken kan dette være svært interessant.

Jacobsen Dental hadde en flott stand. De viste blant annet frem sin nye Sirona-unit. Den heter Sinus og er en svært brukervennlig unit. Den er i midtsjiktet rent prismessig. Sinus har endoprogrammer og har trådløs fotkontroll. Dette er nok en unit som kan være av interesse for mange. Jacobsen Dental hadde som vanlig et bredt utvalg av det meste og fremstår som en svært solid aktør i dentalbransjen.

Merident Optergo.

Merident Optergo var på plass for å vise frem et interessant ergonomiprodukt; prismatiske briller. I Sverige satser nå Folktannvården Vestre Gøtaland, etter dokumentasjon av god effekt, nesten åtte millioner på dette produktet for å forebygge belastningsskader blant tannleger og tannpleiere. Demonstrasjonen var overbevisende, så dette kan nok hjelpe mange som sliter med nakke og skuldre i en travel hverdag på klinikken.

Helfo.

Helfo var som vanlig til stede med egen stand, og her var det mulig å få skikkelige svar på vanskelige trygdespørsmål. Innslagspunkter og diagnostikk kunne diskuteres. Stadig flere benytter seg av elektronisk oppgjør og her var det en mulighet til å få veiledning og hjelp for dem som ennå ikke har dette på plass.

3M.

Etiske spørsmål bør interessere oss. Det har blant annet med vårt omdømme å gjøre. Derfor stilte NTF igjen opp med Etikkhjørnet som var godt bemannet og hvor etiske problemstillinger ble belyst og diskutert.

Opus dental.

Opus hadde en bra stand som var godt bemannet med kompetente folk. Det var svar å få på det meste, og siden mange etter hvert har fått versjon 7.0 og Helsenett på plass var det naturlig at det var en del spørsmål. Opus benytter det beste i ny teknologi og har som mål å gjøre det enklest mulig. Fra 2012 kan Opus også brukes med Mac.Opus viser entusiasme og vilje til å lytte og fremstår som en god samarbeidspartner.

Dentrade.

Dentrade er et importfirma på tannteknikk som har vært i markedet siden 1990. De leverer all slags tanntekniske arbeider og brukes av et stort antall tannleger landet rundt. Laboratoriet har alle sertifiseringer og standarder på plass og får i dag sine arbeider fra Kina. Med et effektivt forsendelsesprogram og nå også etter hvert med online-løsning er Dentrade et interessant alternativ.

DnB.

DnB er Tannlegeforeningens samarbeidspartner og de hadde laget en flott stand som var godt bemannet. Positive og interesserte DnB-medarbeidere informerte om produktene de kan tilby.

3M.

3M dekker et stort forbruksvareassortiment, og de fleste tannleger bruker sannsynligvis 3M-produkter i en eller annen form. Nytt av året var en lekker ladbar herdelampe, Elipar.

Dette er en LED-lampe med utrolig kort herdetid på kompositter. Undertegnede har prøvet den et par uker og den er lett, håndterbar og meget effektiv. Prismessig faller den også svært gunstig ut, så her snakker vi nok om et produkt mange kommer til å kjøpe.

3M lanserte også en smart liten avtagbar sprøyte (Express 2) til å sette på tuppen av dispenserpistolen ved avtrykkstaging. Når den er fylt, tas den av og applisering av light body på trange steder kan gjøres med den lille avtagbare sprøyten.

Dental Sør

Dental Sør hadde som vanlig en stor stand med et omfattende vareutvalg. Heka-modellene var på plass og nyheter og forbedringer ble demonstrert. Produsentene følger hverandre med mange av de samme nyhetene, og unitene fra Heka leveres nå med endoprogram og kamera i lampen. Dental Sør har etablert seg som en betydelig aktør i markedet og er kjent for et solid og bra servicenivå.

Actavis.

Actavis Norway viste Flux-produkter av alle slag. Flux har gode og ryddige profylakseprodukter med forskjellig fluorkonsentrasjon til forskjellig bruk. De lager også et kombinasjonsprodukt med 0,12 % Clorhexidin og 1,25 NaF som er tenkt brukt der det er både tannkjøttproblemer og kariesproblemer. Produktene er alkoholfrie og fås kun på apotek.

Colgate.

Colgate var som alltid til stede. Og nå har endelig Duraphat-tannkremen med 5mg/g (5000ppm) fluor kommet i salg. Den er reseptbelagt og vil helt opplagt være et godt supplement i behandlingen av særlig kariesaktive pasienter og pasienter med spesielle behov. Dokumentasjonen fra Colgate viser i alle fall svært gode resultater ved bruk av Duraphat-tannpastaen.

Dental Spar.

Dentalspar viste også stor bredde i sine tilbud. De demonstrerte blant annet bleking på pasient.

Dental Spar.

Og fra Milano hadde de importert et stort utvalg flotte tann-, kjeve- og ansiktsmodeller til demonstrasjon og undervisning. Ofte kan en god modell være langt bedre når vi skal informere våre pasienter om hvordan det står til og hva vi har tenkt å gjøre med dem.

Praxis.

Praxis viste frem sitt store og fargerike utvalg av klinikklær og fottøy. Det er mye fint å velge mellom. Her var det bare gå i prøverommet og finne sitt favorittarbeidsantrekk.

Technomedics.

Technomedics Norge AS hadde en flott, romslig stand og som vanlig mye å by på. De kunne blant annet vise frem en bitekloss med intraoralt lys . Den var autoklaverbar og som bitekloss ga LED -lyset flott lingual oversikt. Uten biteklossen kunne den brukes som retraktor og gi super buccal belysning. Oppladning på en time, fire timers brukstid. Vi prøvde den og den er opplagt svært brukbar.

Mitec Group as.

Mitec Group as viste frem en telefonløsning der Opus journalsystem og Avaya telefonsentral var integrert. Når pasienten ringer vil systemet plukke opp innringerens telefonnummer og umiddelbart få frem pasientens journal og timeboken. I tillegg har dette telefonsystemet en rekke meget interessante tilleggsfunksjoner. En titt på dette anbefales hvis man vil oppdatere eller forbedre sitt nåværende telefonsystem.

Nordental i Bergen var på ingen måte optimal. Dovregubbens hall er en garasje og ikke et messeområde. Det kunne merkes på den dårlige luftkvaliteten. Utstillerne opplevde til dels dårlig besøk fordi garasjen ikke ligger i et naturlig mingleområde og mange småaktører var rett og slett ikke til stede, antagelig på grunn av pris og plass. Lørdag var det dårlig besøk hos hovedsponsorene Jacobsen Dental og Norsk Dental Depot som var plassert utenfor allfarvei i 2. etasje. Utstillerne hadde dessuten en altfor komplisert og tidkrevende jobb med å få utstillingen på plass.

Når dette er sagt skal utstillerne ha ros for at de likevl fikk til en så bra Nordental som de gjorde.

KjetilReppen