Trenger DU helsenett?

Praksiseierforeningen har den siste tiden mottatt en rekke henvendelser fra bekymrede praksiseiere over kostnadene ved å koble seg til Norsk Helsenett. NTFs holdning har vært «løp og kjøp» og noe mer misvisende skal man vel lete lenge etter.

Vi har regnet oss frem til hva en tilkobling vil koste. For en solo­prak­sis beløper det seg til nær 100 000 det førs­te året og deretter ca. 60 000 per år i årlige tilkoblingsavgifter. I tillegg kommer konsulenttimer, datautstyr etc., en kostnadsspiral de fleste ikke aner enden av. For de med større klinikker vil det i tillegg være behov for omfattende avtaler mel­lom praksiseier og assistenttannleger som avklarer ansvarsområder etc., ­både når det gjelder normen og Norsk Helsenett. Bare her snakker vi om mange tusen i advokathonorarer for den enkelte praksiseier. Hvor kommer da «løp og kjøp» fra? Er det de 2 000 kronene spart ved å melde seg tidlig inn som NTF sikter til? Til orien­te­ring fikk legene redusert sin tilkobling til kr 8 000 pga. laber interesse, selv med 2 000 i rabatt, er vi langt unna en slik pris. Og hvor tas pengene fra? Jo, direkte fra resultatet, og det til et system som først og fremst er en offentlig besparelse og gir svært liten gevinst mht. effektivitet for den enkelte tannlege. Våre beregninger viser faktisk det motsatte.

Vi forstår at enkelte praksiser og særlig spe­sia­lis­ter kan oppnå en gevinst ved ordningen, men vårt hovedbudskap er at dette må den enkelte praksiseier selv kunne avgjøre om han/hun vil ­være en del av. Er det regningssvarende i den enkelte praksis? Og finnes det noe alternativ?

Vårt svar til det er: Ja, det finnes et alternativ. Ved å melde seg ut av direkteoppgjør. Da frafalles kravet om Norsk Helsenett. Praksiseierforeningen har lenge uttrykt skepsis til tannlegens rettssikkerhet i avtalen om direkteoppgjør. Ved å si opp avtalen, er du ikke lenger kausjonist for dine pasienters behandlinger og vil spare store, og slik vi ser det, helt unødvendige kostnader. Dine pasienter har alle de samme rettighetene og får pengene satt direkte inn på sin konto fra HELFO. Du synliggjør for pasienten den reelle kostnaden og slipper i ettertid å kunne få krav om tilbakebetaling fra HELFO, all den tid det er pasienten selv som har mottatt beløpet.

Hvordan tenker myndighetene seg at vi skal finansiere kostnadene?

Ved å effektivisere! Og hvordan skal en bran­sje som allerede kanskje er en av norsk arbeidslivs mest effektive kunne gjøre dette? Vi har sett på løsningen og trolig vil man ikke spare noe tid på dette, snarere tape tid. Innsendingen må nemlig gjøres ved at man som behandler selv må logge seg inn med sitt smartkort og foreta overføringen. Uten direkteoppgjør setter man jo bare sitt navnetrekk på papiret og er umiddelbar fri til å jobbe effektivt videre som tannlege. Dvs. mer av din tannlegetid blir bundet opp til oppfølging og kontroll ved Norsk Helsenett. For det vil ta ca. to minutter å foreta en fullstendig overføring, dernest må du sjekke at dette er skjedd korrekt og dersom det ligger feil i overføringen må du selv inn og lese feilmeldingen, rette opp denne og sende inn på nytt. In­gen av dine ansatte eller kolleger kan lovlig delegeres til å gjøre dette. Vi har da ikke snakket om nedetider, feil på linjer etc. som gjør at dette kanskje må forsøkes igjen på nytt se­ne­re på dagen. Svaret blir derfor at dette vil du trolig aldri kunne dekke inn på effektivisering. Da gjenstår to løsninger: Øke prisene eller 40 000–60 000 kroner i dårligere bunnlinje per år. De som avstår fra direkte oppgjør vil derfor ha et konkurransefortrinn! Hele besparelsen ligger etter vårt syn hos Helfo, mens kostnaden for denne besparelsen ikke uventet, blir forsøkt sendt oss!! Saga service/regnskap rapporterer om synkende lønnsomhet i tannlegepraksiser for 2009 og første halvår 2010. Og det allerede lenge før kostnadene for Norsk Helsenett har kommet.

For svært mange praksiseiere er derfor kostnadene for Norsk Helsenett ikke regningssvarende. Dersom dette gjelder din praksis, er vårt råd : Unngå direkte oppgjør og dermed Norsk Helsenett. Dette er ikke kostnader man skal kunne tvinge over på den enkelte praksiseier!

Praksiseierforeningen, ved
Jon Arne GangvikØstgård