Vellykket SFF-ordning

FOTO: Yay Micro.

Ordningen med Sentre for fremragende forskning (SF) har vært vellykket, og har forbedringspotensial. Ordningen har vært spesielt vellykket med tanke på rekruttering, og har bidratt til mer inernasjonalt samarbeid, viser en evalueringsrapport gjennomført av Nifu Step på oppdrag fra Norges forskningsråd. SFF-ordningen har også bidratt til mer nasjonalt og tverrfaglig samarbeid og har hatt varige effekter på arbeidsdelingen mellom norske universiteter, skriver bladet Forskerforum.