Fri for anklager

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) trekker sin kritikk av Universitetet i Oslo og henlegger klagesaken fra en tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Ombudet har rettet kritikk mot det de mente var manglende tiltak mot seksuell trakassering. Nå trekker de kritikken. – Universitetet har fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon, og vi ser at de har en god tiltaksplan, sier ombud Sunniva Ørstavik til Universitas. Hun nevner etiske retningslinjer for veiledere, egen telefonlinje for studenter og ansatte som utsettes for trakassering og generelt gode varslingsrutiner som eksempler på tiltak som nå er dokumentert.

I en pressemelding fra LDO skriver ombudet også at de henlegger klagesaken reist av Birgitte Henriksen, tidligere ansatt ved Det odontologiske fakultet i Oslo. LDO skriver at saken ligger langt tilbake i tid og at det er kommet frem nye opplysninger. Bakgrunnen for henleggelsen er en skjønnsmessig vurdering, heter det.