Hjernen og kulturen

Espen Dietrichs og Ragnar Stien, redaktører:

Boken er blitt til gjennom bidrag fra alle de 15 medlemmene i Den norske nevrolitterære klubb. Medlemmene er spesialister i nevrologi som kombinerer fagkunnskap med sin interesse for kunst og historie, og de 24 kapitlene gir eksempler på dette. Etter hvert kapittel følger det redaktørene kaller «en snutt», som tar opp aspekter ved temaet som behandles i kapitlet. Kapitlene er delt inn i fire hovedområder.

Del 1 omhandler sykdom hos kunstnere og beskriver hvordan nevrologiske sykdommer påvirker skapende kunstnere. I de seks kapitlene møter vi en rekke bildende kunstnere og forfattere, men også komponister som Bach og Mozart. I del 2 presenteres eksempler på hvordan kunstnere benytter sykdomsopplevelser som grunnlag for sin kreativitet. Del 3, som er den største med 8 kapitler og mer enn 100 sider, beskriver hvordan sykdom i nervesystemet kan ha påvirket historiens gang, mens del 4 gir glimt fra nevrologiens historie.

Boken burde gi noen hver gode leseropplevelser. Den byr på oversiktlig informasjon om en rekke nevrologiske lidelser, og gir gløtt inn i nevrologiens historie og utvikling. Samtidig får leseren kortfattede biografier over kjente personer fra først og fremst kunstens og kulturens verden, men også fra andre deler av samfunnslivet. Den som er interessert i kriminalgåter får også sitt: Titler som «Hva døde Mozart av?», «Hvordan døde Hamlets far?» og «Døden i Venedig – og hvem var Tadzio?» sier noe om det. Bibelen, norrøne sagaer og Shakespeares verker benyttes som utgangspunkt for noen av kapitlene, og kjente historiske skikkelser som dronning Christina av Sverige («Politisk skandale eller medisinsk tragedie?») og Karl den 12. (Var Karl den 12. av Sverige helt normal?») analyseres ut fra en nevrologisk synsvinkel.

Boken er en oppfølger til den tidligere utgitte «Hjernen og kunsten» av de samme forfattere, er skrevet på lett tilgjengelig språk, og kapitlene er til dels rikt illustrert.

Arild Stenvik

Oslo: Koloritt forlag AS; 2006. ISBN 10: 82-92395-15-6. 336 sider.