Pocket Atlas of Endodontics

Rudolf Beer, Michael A. Baumann og Andrej M. Kielbassa:

Denne boken er, slik tittelen indikerer, et altas i lommeformat og inneholder hele 780 illustrasjoner. Den er en forkortet og mindre utgave av boken «Color Atlas of Dental Medicine – Endodontology», der de to første forfatterne er de samme. En god del av bildene finner en igjen i begge bøkene. En viktig målsetting for et illustrert atlas er å formidle et praktisk og vitenskapelig budskap visuelt. Målgruppen boken henvender seg til er allmennpraktikeren, gjerne med spesiell interesse for fagfeltet endodonti. Boken vil i denne sammenheng kunne fungere utmerket som et oppslagsverk for ulike problemstillinger og behandlingsprinsipper innen moderne endodonti. Med begrepet moderne endodonti menes at boken er oppdatert på, og vektlegger nye behandlingsprinsipper basert på ny tilgjengelig teknologi innen fagfeltet.

Boken inneholder 11 hovedkapitler. Innledningsvis dekkes basale emner som anatomi patologi og diagnostikk. Dernest følger emner om akuttbehandling, behandlingsplanlegging, kofferdam og lokalanestesi. Den praktiske delen tar for seg kavumpreparering, instrumentvalg og materialer, kanalpreparering, desinfeksjon og obturering av kanalsystemet. Den siste delen av boken dekker emnene konservativ og kirurgisk rebehandling, samt oppbygging av endodontisk behandlede tenner. En indeks, basert på emneord bakerst i boken, gjør det lett å finne fram.

Hvert tema har en teoridel som suppleres av illustrasjoner. Balansen mellom bilder og tekst er god. Billedkvaliteten, både når det gjelder kliniske fotoer og røntgenbilder, er av ypperste kvalitet. I motsetning til det som er vanlig i en lærebok, mangler litteraturreferanser for argumenter og påstander som framsettes, men teoridelen er relativt verdinøytral når det gjelder å framheve enkelte teknikker framfor andre. Selv om boken har god papirkvalitet og har et tiltalende preg, representerer den en mindre påkostet utgave av boken «Color Atlas of Dental Medicine – Endodontology». «Pocket Atlas of Endodontics» er dessuten mindre i størrelse og har myk innbinding.

Boken er utvilsomt et flott oppslagsverk til hjelp i det kliniske arbeidet, og kan varmt anbefales for alle med interesse for fagfeltet endodonti.

IngeFristad 

230 sider, 780 illustrasjoner. Stuttgart: Thieme; 2006. ISBN: 3-13-139781-0