Leif Tronstad fikk amerikansk pris

Professor Leif Tronstad ved Det odontologiske fakultet i Oslo ble nylig tildelt The American Association of Endodontics viktigste pris. Prisen heter Louis I. Grossman Award, og det heter at den «Recognizes an author for cumulative publication of significant research studies that have made an extraordinary contribution to the field of endodontology». Tronstad fikk prisen da foreningen arrangerte sitt årlige møte, denne gangen i Honolulu på Hawaii.