Skjer dette med dine pasienter?

 

En forskergruppe ved Universitetet i Bergen ønsker å få mer kunnskap om hvorfor noen helkeramiske restaureringer mislykkes. Dersom en pasient har en ødelagt krone eller bro, ville vi bli veldig glade om du kunne sende dette til oss. Legg ved informasjon om materialtype, sementtype og restaureringens funksjonstid hvis mulig. Spesielle situasjoner som traumer eller lignende bør noteres. Pasientens navn skal ikke noteres.

Eks.: «Finesse krone, tann 11, dualherdende resinsement, funksjonstid 3 år, bruksist.» Eller: «Inceram Zirconia, tann 24. sinkfosfatsemet, 1 uke.»

Du vil få tilsendt en rapport av analysen når den er klar.

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon: 55 58 60 81, mobiltlf. 95 01 46 10 eller e-post: marit.oilo@odont.uib.no

MaritØilo 

Adresse: Senter for klinisk odontologisk forskning, Årstadveien 17, 5009 Bergen