Nye takster fra folketrygden

Takster og regler for folketrygdens stønad til tannbehandling og for behandling av 19- og 20-åringer i Den offentlige tannhelsetjenesten, gjeldende fra 1. januar 2007 vil senest fra samme dato foreligge på www.regjeringen.no under temaet Tannhelse og under Departementene > Helse-og omsorgsdepartementet > Dokumenter > Rundskriv, eventuelt på www.hod.dep.no under hurtigvalget Rundskriv. Regelverket vil etter hvert foreligge på www.tannlegeforeningen.no Departementets hefte over nevnte regelverk og takster vil sendes ut som bilag til Tidende nr. 1, 2007.