Sakkyndige truer rettssikkerheten?

Med utgangspunkt i Torgersen-saken og en artikkel i tidsskriftet Science fra august 2005, om sakkyndiges mange feilkilder, arrangerte medisinprofessor Per Brandtzæg og jussprofessor Ståle Eskeland et seminar om rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker i september. Deres påstand er at rettsmedisinere som blir oppnevnt som sakkyndige i rettssaker ser ut til å glemme sine vitenskapelige standarder straks de kommer inn i rettslokalet, og at dette er med på å true rettssikkerheten, noe som igjen fører til at uskyldige blir dømt.

Artikkelen i Science avslører at 86 rettssaker med fellende dom i USA, i ettertid, og ved hjelp av DNA-analyser, har vist at gjerningsmannen var uskyldig dømt. 14 av disse var dødsdommer.

Brandtzæg sier han fikk et intellektuelt sjokk da han studerte de tekniske bevisene som dømte Torgersen i 1958. Han sier at rettsmedisinere ikke stiller samme strenge krav til signifikansnivå som man gjør innen vitenskapelig virksomhet, og at rettsmedisinerne tillater seg å synse og ofte trekker konklusjoner det ikke er belegg for.

Per Brandtzæg er selv oppnevnt som sakkyndig i Torgersen-saken i forbindelse med at saken er begjært gjenopptatt.

En lengre sak om seminaret og temaet står å lese i forskningsmagasinet Apollon fra Universitetet i Oslo: www.apollon.uio.no, under Medisinske fag.