Innhold nr. 13/2006

Nor Tannlegeforen Tid. 2006; 116: 833-896